Sportfiskarnas arbete

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation. Ända sedan 1919 har vi arbetat för ett hållbart fiske i friska vatten – för alla!

0

Antal medlemmar

Sportfiskarna växer med många nya fiskeintresserade medlemmar varje år. Men vi behöver bli fler!

0

Vatten med fiskevårdsprojekt 2020

Sportfiskarna genomför åtgärder och undersöker fiskbestånd och vattenmiljö i många vatten landet runt.

0

Antal anställda

Vår verksamhet växer kraftigt och förbundet anställer årligen nya kunniga medarbetare.

0

Antal kontor

Idag arbetar Sportfiskarna från elva kontor, hela vägen från Luleå i norr till Malmö i syd.

Livet under ytan

Sportfiskarna är den enda organisationen i Sverige som har fullt fokus på livet under vattenytan. Vi fyllde nyss hundra år! Idag har Sportfiskarna mycket bred verksamhet i hela landet. Vi jobbar för att alla ska ha ett bra fiske i friska vatten från fjäll till kust!

Fiskevård

Varje år lägger engagerade sportfiskare i våra lokalföreningar tusentals ideella timmar på fiske- och vattenvård landet runt. Våra regionkontor gör också omfattande praktisk fiskevård. Exempelvis har våra biologer restaurerat mängder av våtmarker och vattendrag längs ostkusten för att öka bestånden av gädda, abborre, öring och andra arter. Arbetet bidrar samtidigt till en friskare kustmiljö och en rik biologisk mångfald.

Intressepolitik

Sportfiskarna driver också ett brett opinionsarbete för bland annat miljöanpassad vattenkraft, begränsningar av nätfisket på kusten och ett stopp för olika former av exploatering av våra vatten. Vi skriver och informerar om vår verksamhet via vår medlemstidning Svenskt Fiske, som är Sveriges största fisketidning.

En ny fiskenäring

Sportfiske är en ny och mer hållbar fiskenäring. Sportfiskets betydelse för sysselsättningen och samhällsekonomin motsvarar idag med god marginal det traditionella yrkesfisket. Trots det går det storskaliga yrkesfiskets intressen alltför ofta i första hand när myndigheter och politiker fattar beslut.

Sportfiske är i dag en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter med uppskattningsvis närmare 2 miljoner utövare som varje år lägger många miljarder kronor på sitt fiske. 2019 uppgick summan till 10,6 miljarder.

Ungdomsarbete

Varje år tar tar vi ut tiotusentals barn och ungdomar på fiskeaktiviteter under såväl skoltid som lovtid. Vi har ett flertal riktade projekt för mer fiske och friluftsliv under skoltid som ”Mer friluftsliv i skolan”, ”Klassdraget” och ”Skolbäcken”. Under loven erbjuder vi lovfisken, fiskeläger, satsningar som ”Börja Fiska” och fiskeutmaningar.

Så finansieras Sportfiskarna

Medlemsavgifter är grunden i vår verksamhet som i sin tur gör det möjligt att söka projektmedel och utveckla arbetet med fiskevård landet runt. Men vi behöver bli många fler medlemmar som kan bidra! Läs mer om vår finansiering i vår årsredovisning för 2022.

Vi har kämpat för fiskarna i över 100 år

Ända sedan 1919 har vi arbetat för att det ska finnas ett hållbart fiske i friska vatten – för alla.
Några korta nedslag i nutiden visar hur vi fortsatt bedriver kampanjer för mer fisk och bättre vattenmiljö.

1919

Sportfiskarna grundas

Den första sportfiskeorganisationen som blev fröet till dagens förbund grundades av en samling välbeställda män på Grand Hotell Anglais i Stockholm 10 december 1919. Mycket har hänt sedan dess men redan från starten var ett tydligt mål att fiskbestånden skulle värnas.

1919

1985

Fritt handredskapsfiske

Efter många års arbete infördes det fria handredskapsfisket 1985 och gav då allmänheten möjlighet att fiska fritt längs hela Sveriges kust och i våra fem största sjöar.

1985

2007

Ge fan i våra vatten

Ge fan i våra vatten samlar in pengar till fiskevård och uppmärksammar hur illa ställt det är med miljön i många svenska vatten. Projektet startades av en grupp rockmusiker tillsammans med Sportfiskarna. Två miljoner kronor har hittills samlats in till fiskevård.

2007

2018

Rädda östersjötorsken

I Östersjön har 90 % av torsken försvunnit på 30 år och den som finns kvar är liten och mager. Fiskekvoterna har under lång tid varit högre än vad forskare rekommenderat. Årtionden av överfiske har lett till den nuvarande krisen. Övergödning och olagliga utkast har gjort saken än värre. Sportfiskarna startade och drev 2018 en kampanj för torsken i Östersjön som då bland annat fick stort genomslag hos riksdagsledamöter.

2018

2019

Rädda en gädda

Vår insamlingskampanj Rädda en gädda är inriktad på en av de viktigaste rovfiskarna för ekosystemet längs ostkusten och den fisk som ligger många sportfiskare allra varmast om hjärtat. Tyvärr har gäddan minskat kraftigt längs ostkusten. Insamlade medel går bland annat till konkreta åtgärder för att återskapa viktiga lek- och uppväxtmiljöer.

2019

2021

Rädda strömmingen

Nu satsar vi extra på att få till stånd ett verkningsfullt skydd av strömmingen och sillen i Östersjön. Vårt mål är att trålgränsen ska flyttas ut 12 sjömil och att fredningsområden införs för att skydda strömmingen då den samlas inför leken. Vi genomför nu en rad aktiviteter för att påverka våra politiker och myndigheter att agera. Du som inte redan är medlem kan stötta vårt arbete genom att bli medlem!

2021