Politikersvar

Vi har krävt svar från alla politiska partier i riksdagen kring hur de ställer sig till den rådande strömmingskrisen. Alla partier har nu svarat, även om svaret från Socialdemokraterna var att de avböjer att svara…

Hur som helst är det nu tydligt att majoriteten av partier vill flytta ut trålgränsen för att rädda strömmingen. Det är ett viktigt delmål i kampanjen. Nästa steg blir att kräva fram ett beslut.

Här kan du läsa de fyra utskottsinitiativen från Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna.

Här kan ni även läsa svar från regionpolitiker med flera.