Politikersvar

Vi har krävt svar från alla politiska partier i riksdagen kring hur de ställer sig till den rådande strömmingskrisen. Alla partier har nu svarat, även om svaret från Socialdemokraterna var att de avböjer att svara…

Hur som helst var det tydligt att majoriteten av partier ville flytta ut trålgränsen för att rädda strömmingen. Det var ett viktigt delmål i kampanjen. Nästa steg blir att kräva fram ett genomförande. Se respektive partis svar nedan.

Efter Sportfiskarnas kampanj var det flera partier som tog tag i frågan. Här kan du läsa de fyra utskottsinitiativen från Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna.

Här kan ni även läsa svar från regionpolitiker med flera.

Tyvärr har flera partier svängt i frågan sen vår undersökning, förmodligen har de låtit sig påverkas av trålindustrins kraftiga lobbyism. Inom kort publicerar vi vår undersökning inför valet 2022 på sportfiskarna.se. Där kommer ni kunna få en uppdaterad bild av var partierna står idag.