Vad har hänt tidigare?

Redan för mer än 20 år sedan lämnade vi vår första namninsamling för att få stopp på foderfisket till ansvarig minister. Sedan dess har vi arbetat för att hålla Östersjön levande.

Våren 2021 krävde vi svar på de här tre frågorna från alla politiska partier i riksdagen:

1. Tycker ert parti att det redan finns forskning som visar att det är riskfritt att fortsätta med storskalig industritrålning?

2. Tycker ert parti att det är försvarbart att tusentals ton strömming idag blir djurfoder istället för mat?

3. Kommer ert parti föreslå att trålningsgränsen flyttas ut och att strömmingen skyddas?

Läs svaren som vi fick in tidigare från partierna nedan.

Efter kampanjen har Regeringen meddelat att HaV får i uppdrag att flytta ut trålgränsen på prov i försöksområden längs ostkusten. Sportfiskarna välkomnar beskedet att trålgränsen på prov ska flyttas ut längs delar av Östersjökusten, från Kalmar i syd till Bottniska viken i norr, men arbetet går för långsamt. Tillräckliga skäl finns för att omgående flytta ut trålgränsen längs hela svenska kusten, samt att detta måste kompletteras med särskilda regleringar för det storskaliga trålningsfisket i vissa områden även utanför trålningsgränsen. Dessutom understryker vi att bestånds-strukturen måste få en större tyngd i besluten om fiskekvoter.

Följ kampanjen på vår Facebook och Instagram.

Vi skickade en symbolisk burk sur strömming till dem som bestämmer sommaren 2021 – med alla våra medlemmar som avsändare

Politikersvar

Vi har krävt svar från alla politiska partier i riksdagen kring hur de ställer sig till den rådande strömmingskrisen. Alla partier har nu svarat, även om svaret från Socialdemokraterna var att de avböjer att svara…

Hur som helst var det tydligt att majoriteten av partier ville flytta ut trålgränsen för att rädda strömmingen. Det var ett viktigt delmål i kampanjen. Nästa steg blir att kräva fram ett genomförande. Se respektive partis svar nedan.

Efter Sportfiskarnas kampanj var det flera partier som tog tag i frågan. Här kan du läsa de fyra utskottsinitiativen från Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna.

Här kan ni även läsa svar från regionpolitiker med flera.

Tyvärr har flera partier svängt i frågan sen vår undersökning, förmodligen har de låtit sig påverkas av trålindustrins kraftiga lobbyism. De partier som står fast vid att trålgränsen bör flyttas ut utmed hela kusten är L, MP och V, övriga partier lämnar negativa eller tveksamma svar. Här kan ni läsa Sportfiskarnas undersökning inför valet 2022 med en uppdaterad bild av var partierna står idag.