Fler röster från ostkusten

Sportfiskarna låter fler komma till tals och ge sin syn på strömmingskrisen. Här finner du bland annat synpunkter från regionala politiker.